Projekty

Škola je zapojena do programu OP JAK.

 

Škola je zapojena do projektu "Digitalizace škol"

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti

Naše škola byla úspěšná v žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy Šablony III - realizace do 30.6.2023

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021583
Název projektu: ZŠ a MŠ Okrouhlice 80
Číslo jednací projektu: MSMT-17233/2021-2
Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 550 507,00 Kč.
Projekt ZŠ a MŠ Okrouhlice 80 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, projektové dny, doučování žáků.

Naše škola byla úspěšná v žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy Šablony II - realizace do 31.12.2021

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016062
Název projektu: ZŠ a MŠ Okrouhlice 63
Číslo jednací projektu: MSMT-29337/2019-2
Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 658 058,00 Kč.
Projekt ZŠ a MŠ Okrouhlice 63 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, čtenářské kluby, klub konverzace v cizím jazyce, projektové dny, doučování žáků a komunitně osvětová setkávání.


Získali jsme dotaci Kraje Vysočina na podporu polytechnické výchovy dětí v základní a mateřské škole ve výši 46 000 Kč.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo