Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází ve středu obce, je součástí školního areálu.

Prostředí mateřské školy je bezbariérové. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Hygienické zařízení odpovídá počtu dětí. Před budovou slouží pro pobyt venku dětem školní zahrada se sportovním a odpočinkovým vybavením.

Mateřská škola v Okrouhlici je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 50 dětí.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, každodenní pobyt venku a dostatek volného pohybu.

V denním programu jsou respektovány individuální potřeby aktivit i odpočinku.

Spolupráce s rodiči probíhá na velmi dobré úrovni. Společné rozhovory při návštěvě rodičů v MŠ, informativní schůzky, společné akce.

Během školního roku navštěvují děti z MŠ žáky 1. ročníku ZŠ. Společně se účastníme některých akcí, divadelních představení. Pro děti i žáky je zajištěn společně plavecký výcvik. Spolupracujeme při organizaci různých kulturních i sportovních akcích.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo