Charakteristika MŠ

Mateřská škola se nachází ve středu obce, je součástí školního areálu.

Mateřská škola v Okrouhlici je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 51 dětí.

Prostředí mateřské školy je bezbariérové. Hygienické zařízení odpovídá počtu dětí. Před budovou slouží pro pobyt venku dětem školní zahrada se sportovním a odpočinkovým vybavením.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, každodenní pobyt venku a dostatek volného pohybu.

V denním programu jsou respektovány individuální potřeby aktivit i odpočinku.

Spolupráce s rodiči probíhá na velmi dobré úrovni. Společné rozhovory při návštěvě rodičů v MŠ, informativní schůzky, společné akce.

Během školního roku navštěvují děti z MŠ žáky 1. ročníku ZŠ. Společně se účastníme některých akcí, divadelních představení. Pro děti i žáky je zajištěn společně plavecký výcvik. Spolupracujeme při organizaci různých kulturních i sportovních akcích.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo