Projekty

Naše škola byla úspěšná v žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy Šablony II

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0016062
Název projektu: ZŠ a MŠ Okrouhlice 63
Číslo jednací projektu: MSMT-29337/2019-2
Výše částky schválené podpory, která je projektu přidělena, činí 658 058,00 Kč.
Projekt ZŠ a MŠ Okrouhlice 63 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, čtenářské kluby, klub konverzace v cizím jazyce, projektové dny, doučování žáků a komunitně osvětová setkávání.


 

Získali jsme dotaci Kraje Vysočina na podporu polytechnické výchovy dětí v základní a mateřské škole ve výši 46 000 Kč.

 

V tomto školním roce probíhá na naší škole pokusné ověřování “Hodina pohybu navíc” vyhlášené MŠMT a NÚV.

Do Hodiny pohybu navíc (dále jen HPN) se zapojily děti z 1., 2. a 3. ročníku, které jsou přihlášeny ve školní družině. Do naplnění kapacity se mohou přihlásit i ty děti, které do družiny nedochází. Podrobnosti zjistíte u ředitelky školy.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo