Co nabízíme

 • příjemné, podnětné a bezpečné klima
 • individuální přístup k dětem
 • zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku
  a relaxace výchovou, hrou , učením, individuální prací
 • dítě je naším rovnocenným partnerem
 • zajištění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD
 • netolerujeme násilí, ponižování, posměch
 • různorodost věkových skupin v oddělení
 • respektujeme jeden druhého, nasloucháme a pomáháme si, rozvíjíme schopnost
  týmové spolupráce, učíme se otevřené komunikaci a řešení problému
 • posilujeme schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí
 • vedeme děti k smysluplnému a aktivnímu trávení volného čas

ŠD se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo