Testování COVID

 

Hygienická pravidla

 • Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit respirátor
 • Žáci základní školy jsou povinni nosit zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd.
 • Bude rovněž rozfázován odchod dětí do školní jídelny
 • Budou dodržována všechna hygienická opatření (dezinfekce, větrání, rozestupy atd.)

 

Informace k samotestování dětí na COVID-19

 • Antigenní testování dětí bude v naší škole probíhat vždy v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK, pokud dítě v tyto dny nebude přítomno ve škole, bude test proveden ihned po jeho návratu.
 • Předškolní děti se budou testovat ve vyhrazených prostorách mateřské školy za přítomnosti zákonného zástupce (či jiné osoby, která musí mít souhlas, nebo být pověřená zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí) a dozoru pracovníka mateřské školy.
 • U žáků 1. - 3. třídy se budou testy provádět za umožnění přítomnosti zákonného zástupce dítěte (či jiné osoby, která musí mít souhlas, nebo být pověřená zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí) a dozoru pracovníka školy v určené místnosti na testování.
 • U žáků 4. a 5. tříd proběhne samotestování v určené místnosti na testování a za dozoru pracovníka školy.
 • Testování se neprovádí u dětí, které onemocnění COVID-19 prodělaly a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem - tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře apod.). Dále se děti nemusí testovat v případě, že byly otestovány ve zdravotnickém zařízení a je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin)
 • Pokud dítě nebude testováno, nemůže mu být umožněna prezenční výuka, absence ve škole je omluvena, postup je stejný jako při běžné nemoci (nebude tedy probíhat online výuka). Žákům bude poskytnuta přiměřená forma studijní podpory.
 • Naší škole byly dodány antigenní testy Singclean a od 24.5. 2021 antigenní testy Sejoy, níže naleznete návody na testování ve formě letáku a videa.

 

Letáček s návodem na testování testem Singclean

 

 

 

Letáček s návodem na testování testem Sejoy

 

Informace pro rodiče ohledně testování

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE/ŽÁKA

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY ČI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Veškeré informace o testování ve školách naleznete na: www.testovani.edu.cz

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo