Testování COVID

aktualizováno: 12.3.2022

Zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek uvnitř budov, ve školách a školských zařízeních

Informace ZDE

 

 

aktualizováno: platnost od 31.1.2022

Hygienická pravidla


Každá osoba (žáci, zaměstnanci a třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Informace k samotestování dětí na COVID-19

Aktuální Mimořádná opatření MZČR: ZDE

  • Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.

Antigenní testování podstupuje každý žák, bezohledu na očkování.

Žák, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, popřípadě neuplynula doba 30 dní od pozitivního PCR testu (prokázané certifikátem o prodělané nemoci) podstupovat antigenní test ve škole nemusí.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy.

Pokud má dítě, žák, student nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků
onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR
testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění
pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte
nebo žáka, zletilý žák, student nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit
škole tento pozitivní výsledek testu.

Pro samotestování byly určeny antigenní testy od firmy Sejoy.

Instruktážní video:

 

 

 

Instruktážní leták k nahlédnutí ZDE

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE/ŽÁKA

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY ČI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Veškeré informace o testování ve školách naleznete na: www.testovani.edu.cz

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo